Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viawastedtime wastedtime
1928 d888 500
Reposted frompiehus piehus viawastedtime wastedtime
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viawastedtime wastedtime
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viawastedtime wastedtime

April 10 2017

Play fullscreen
Reposted bypatos patos

April 07 2017

Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
9518 0e8a 500
Reposted fromStarorchids Starorchids vialittlemouse littlemouse
5659 b3a2
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix vialittlemouse littlemouse
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlemouse littlemouse
2512 ca39
Reposted frominspire inspire vialittlemouse littlemouse
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin vialittlemouse littlemouse
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder vialittlemouse littlemouse

April 05 2017

April 04 2017

4708 de6b 500

interitrend:

Follow Interitrend: Instagram | tumblr

Reposted fromtwice twice viaslowianecznik slowianecznik

764/2015

Nie pędź tak - Krzysztof Buszman

Nie pędź tak proszę, zaczekaj
Los słabych miewa w pogardzie
Bo jeśli przed czymś uciekasz
To wiążesz się z tym jeszcze bardziej.

Wracaj więc proszę do domu
Drogą małych poświęceń
Bo złość do własnych demonów
Sił im dodaje wciąż więcej.

Pomiędzy nocą, a świtem
Czas daje sen na osłodę
Niech to co dziś jest przesytem
Jutro znów stanie się głodem.

Wsłuchajmy się w serc orkiestrę
Usłyszmy głos przeznaczenia
Ja kocham Cię jaką jesteś
I wcale nie chcę Cię zmieniać.

Nawet nie wiedzą co tracą
Ludzie w miłości przegrani
Ci którzy kochają za coś
Zamiast zwyczajnie za nic.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaslowianecznik slowianecznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl