Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

1817 24dc 500
Reposted fromartlover artlover viaLuukka Luukka
5652 4cd3
Reposted fromnyaako nyaako viawwannie wwannie
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viasatisfactory satisfactory
9422 99fb 500

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viamaardhund maardhund
9670 279f 500
Reposted fromweightless weightless viamaardhund maardhund

May 07 2017

4473 fcab
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaLejen Lejen
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLejen Lejen
2477 628e
Reposted fromkrzysk krzysk viaMagnolia11 Magnolia11
5100 7b5a
Reposted fromechium echium viaimmortale immortale
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko. 
— z serii : najskrytsze marzenia.
Reposted fromsognito sognito viaImmortal Immortal
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaImmortal Immortal
Kobiety zmęczone samotnością często wchodzą w związki z zamkniętymi oczami. Nie biorą kolesia na staż, tylko od razu go zatrudniają. (...) Naprawdę nie uważam, że kobiety są głupie, czasem po prostu są zmęczone życiem w pojedynkę i ładują się w byle co.
— Krystyna Kofta.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaImmortal Immortal
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaImmortal Immortal
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viaImmortal Immortal
Uczyłem się zaciskać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaImmortal Immortal

April 26 2017

0400 3866
Reposted fromzciach zciach viapoznajesz poznajesz
2918 5afd
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapoznajesz poznajesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl