Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

5100 7b5a
Reposted fromechium echium viaimmortale immortale
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko. 
— z serii : najskrytsze marzenia.
Reposted fromsognito sognito viaImmortal Immortal
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaImmortal Immortal
Kobiety zmęczone samotnością często wchodzą w związki z zamkniętymi oczami. Nie biorą kolesia na staż, tylko od razu go zatrudniają. (...) Naprawdę nie uważam, że kobiety są głupie, czasem po prostu są zmęczone życiem w pojedynkę i ładują się w byle co.
— Krystyna Kofta.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaImmortal Immortal
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaImmortal Immortal
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viaImmortal Immortal
Uczyłem się zaciskać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaImmortal Immortal

April 26 2017

0400 3866
Reposted fromzciach zciach viapoznajesz poznajesz
2918 5afd
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapoznajesz poznajesz
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viapoznajesz poznajesz
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viapoznajesz poznajesz
3716 3793
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapoznajesz poznajesz

April 15 2017

4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viawastedtime wastedtime
1928 d888 500
Reposted frompiehus piehus viawastedtime wastedtime
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viawastedtime wastedtime
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viawastedtime wastedtime

April 10 2017

Play fullscreen
Reposted bypatos patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl