Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacalvados calvados
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaLejen Lejen

August 14 2017

4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viacalvados calvados
8813 e440
7502 cf93 500
Reposted frompixielark pixielark viathetemple thetemple
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
3712 08e0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin

August 15 2017

Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacalvados calvados
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaLejen Lejen

August 14 2017

4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viacalvados calvados
8813 e440
7502 cf93 500
Reposted frompixielark pixielark viathetemple thetemple
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
8813 e440
7502 cf93 500
Reposted frompixielark pixielark viathetemple thetemple
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl