Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viahrafn hrafn
Doświadczenie osobiste życia jest zasadniczo niewymienne i to aż do nieprzekazywalności
— Lem
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viahrafn hrafn
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
7506 5c47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarabarbarowy rabarbarowy
"Nieporozumienia wyjaśnione prowadzą do poznania i do większego porozumienia – nie wyjaśnione zatruwają ośrodki istotnych uczuć w sposób nieznaczny i następnie wywołują obcość przy pozornej bliskości".
Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)
Reposted fromhrafn hrafn
3565 a19e
Reposted fromblueinsane blueinsane viahrafn hrafn
9259 9f67
Reposted fromblueinsane blueinsane viahrafn hrafn
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viahrafn hrafn
9619 1520 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viahrafn hrafn

June 08 2019

Roky Erickson 1947-2019
Reposted fromfelicka felicka viaMountainGirl MountainGirl
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
3277 b0b0
Reposted fromfoina foina viathetemple thetemple
9065 071a 500
Reposted fromtelewizja telewizja viairmelin irmelin

June 07 2019

0368 947d
Reposted fromnebthat nebthat viaensomme ensomme
Dzięki Bogu, że nie znamy przyszłości, bo nie wychodzilibyśmy z łóżek...
— ...i tak mi się nie chce
Reposted fromhysterie hysterie viaensomme ensomme

March 23 2018

2256 b9ad

Montmartre Paris 1950s

Photo: Patrice Molinard 

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viabirke birke
9421 5c08 500
Reposted fromomphh omphh viastonerr stonerr

January 24 2018

6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...